S.No. ಹೆಸರು
1 ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ
2 ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
3 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್
4 ಸೌವಿಕ್ ಚಟರ್ಜಿ ಶ್ರೀ ಸೌವಿಕ್ ಚಟರ್ಜಿ
5 ಪ್ರೊ.ಹುಜೂರ್ ಸರನ್ ಪ್ರೊ.ಹುಜೂರ್ ಸರನ್
6 ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಬಹ್ಲ್ ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಬಹ್ಲ್
7 ಶ್ರೀ ಜಿ ನರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಶ್ರೀ ಜಿ ನರೇಂದ್ರ ನಾಥ್
8 ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ದಾಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ದಾಸ್
9 ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿಂಧುಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿಂಧುಮಾಧವ
10 ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಕೇಶ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಕೇಶ್
11 ಶ್ರೀ ದೇವೇಶ್ ತ್ಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇವೇಶ್ ತ್ಯಾಗಿ
12 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ವಾಲಾ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ವಾಲಾ
13 ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ ನಾಯರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ ನಾಯರ್
14 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ರಮಣನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ರಮಣನ್
15 ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕುಮಾರ್
16 ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಿಶ್ರಾ